Aquest bloc voldria ajudar, com una aportació a l'arqueologia del paisatge, a crear una relació d'elements d'arquitectura i enginyeria popular del Ripollès.dimecres, 4 d’agost del 2010

Objectius i motivació del bloc

La intenció és fer una recull dels elements d’arquitectura i enginyeria popular dels entorns geogràfics del Ripollès, que compren tant de les valls de Ripoll, Ribes i Camprodón, com elements de les comarques i territoris veïns relacionades amb la comarca.

La voluntat es presentar i establir un primer catàleg, en el que agrairé la participació dels lectors, així com exposar certes qüestions relacionades.

L'objectiu general és estudiar i revalorar el patrimoni arquitectònic i d’enginyeria popular, reunint tota mena de construccions rurals tradicionals. Estem en un estadi d’ampliar l’estudi sobre la masia, que fou començada a Catalunya cap als anys vint del segle XX i també dins del món de l'arqueologia del paisatge. Almenys aquesta és la nostra voluntat.

Aquest treball es fa amb fins històrics i etnogràfics, tant d'estudi com de conservació i restauració.

En tot cas no entrarem en l’estudi de la possible utilitat actual d’alguns del recursos emprats per les construccions populars.

Aquesta seria la primera part d’un treball més ampli que caldria que portés a una conservació i manteniment material, dins les possibilitats que existeixin, d’aquelles construccions on l’abandonament o la degradació per mal ús, justifiquin una acció pedagògica destinada a salvar-les o a restaurar la seva funció o estètica, fins arribar a la seva reconversió per altres usos.

En aquest sentit sortirem a promoure la reparació i millorament, nova construcció si s’escau, d'elements, destinats a fomentar la consideració dels usuaris, propietaris i administració per aquest patrimoni, actualment menystingut i en clar perill de desaparició.

Es voldria defensar les construccions populars davant els canvis que afecten el món del camp, de manera que s’eviti la seva desaparició natural o provocada. Es voldria conservar totes les construccions que mereixen ser mantingudes per llur valor constructiu o paisatgístic, o que siguin representatives i d’un alt valor.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada