Aquest bloc voldria ajudar, com una aportació a l'arqueologia del paisatge, a crear una relació d'elements d'arquitectura i enginyeria popular del Ripollès.dimecres, 4 d’agost de 2010

Categories de l’arquitectura i enginyeria popular

Quins serien els elements a estudiar i relacionat en aquesta bloc? Dessota he fet una primera enumeració de temes agrupats per temàtiques. Seria una primera aproximació al que volem anar acumulant en aquesta bloc.

Hi ha possibilitat de establir categories en l’arquitectura popular transversals. Per exemple podríem parlar de l'arquitectura i l’enginyeria popular de l'aigua.

Aquesta divisió podria comprendre l’enmagatzematge de l’aigua de pluja, cisternes, aljubs, basses, empedrats amb còdols o llosses, les teulades de les construccions, abeuradors, fonts, desaigües per torrent, clavegueres i femers, canalització de torrent i rius, pous, gorgs, rescloses, canals, molins hidràhulics, embornals, ponts, palanques,

Des del punt de vista de l'enginyeria popular, en el Ripollès un dels elements de més interès és el sistema de marges i marjades, que va suposar ampliar la superfície conreuable d’una manera considerable. Avui aquesta expressió agrícola resta amagada per la vegetació i l'augment de la massa arbòria.

Hi ha també una arquitectura i enginyeria popular aplicada a les vies de comunicació. Des del camins rals fins al camins més modestos y funcionals, als d’anar a la font, als camps, al mercat o a l’església pel compliment dominical.

Podríem fer una primera aproximació a elements que podem agrupar per categories o grups, encara que es podrien fer altres realcions o conjunts.


Tipus d’edifici
Cabanya
Barraca
Masia
Mas
Vila
Hostals
Pallissa
Celler
Pou de gel
Pletes
Orris
Aixopluc
Bauma
Ermites
Santuaris
Capelles
Herbera
Safareig

Vies de comunicació
Camins
    ral
    ramader
    de bast
    locals
    de serveis
Empedrats
Ponts
Passeres
Trencant d’aigua
Camí amb escales
Escales de pedra
Parets de pedra seca
Palanques

Cicle de l’aigua
Pous
Aljubs
Cisterna
Basses
Emmagatzematge de l’aigua de pluja
Empedrats amb còdols o llosses
Teulada
Abeuradors
Fonts
Safareig
Desaigües
Clavegueres
Femers
Cisternes
Canalització
Canals de regadiu
Canals de producció de força motriu
Pous
Gorgs
Rescloses
Molins hidràulics
Embornals
Palanques


Agricultura
Marge
Margera
Feixa
Hort
Escales de marge
Parets de pedra seca

Ramaderia
Barraques o cabanes de pastor (cabana, cabanya, borda, guingueta)
Pletes (aplegador, clos, cleda, celda,...). No confondre amb orri.
Orris (DIEC2: lloc on hom muny les ovelles i fa el formatge).
Recers o paravents ( abric, refugi, soplouig, aixopluc, redòs)
Padrons
Fites o termenals (límit, molló, monjoia, terme, frontera). (DIEC2: 1.-Senyal de pedra més o menys treballat, o bé d'obra, que indica la terminació d'una propietat immoble o d'un territori. 2.- Senyal situat a la vora d'una carretera o d'una línia fèrria indicador de la distància des de l'origen. 3.-Senyal consistent en un munt de pedres amb què de tant en tant s'indica la direcció d'un camí).
Altres construccions amb pedra seca: Comptadors i triadors

Elements religiosos
Ermita
Santuari
Capelleta
Pedró
Capelles
Creus votives
Creu de terme

Marcadors de territori
Fites
Fita de terme
Fita i contrafita
Fita i filloles
Petrogrifs

Elements d’una construcció
Pedrís
Ràfega
Tines
Pou
Aljub
Menjadora
Porta
Finestra
Porticó
Paravent
Tampa
Finestró
Envigat i encavallades
Piques de decantació
Cups
Portals
Porta
Xemeneia
Dintell
Llinda
Furriac
Passamà
Pom
Colomer
Barbacana
Coberta
Teula
Llossa
Paret arrebossada
Contraforts
Arcs de sustentació
Safareig
Taulell
Gatera
Rellotges de sol
Banc

Lligats a activitats rurals específiques
Arners
Carbonera
Forn de calç
Forn de rajols i teules

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada